Hoe is het allemaal begonnen? In 2009 maakte de heer Bo Teerling een reis naar Malawi. Daar kwam hij in aanraking met de directe gevolgen van de hongersnood in dat land. Voor hemzelf was het al verschrikkelijk om dat mee te maken. Als je kinderen ziet die de moed opgeven en langs de weg gaan liggen, wachtend op de dood….. Het liet hem niet los.

Tijdens deze reis leerde de heer Teerling Rodney kennen, een leerkracht uit Chitunda. Rodney vroeg niet om geld. Hij vroeg of Teerling zijn land wilde helpen. De heer Teerling was erg verrast over het feit dat Rodney geen persoonlijke hulp vroeg, maar hulp voor zijn volk. Hij wist niet precies hoe hij moest reageren en beloofde om in ieder geval één keer terug te komen. Inmiddels zijn er meer dan dertig reizen gevolgd. De heer Teerling brengt, al dan niet samen met zijn vrouw, drie keer per jaar een bezoek van een maand aan Malawi.

Stichting The Art of Charity is opgericht in 2010. In dat jaar is de stichting begonnen met het geven van concrete hulp aan boeren bij het verbouwen van maïs: het Food For LiFe project.

Stichting The Art of Charity is een project dat gedreven wordt door christelijke barmhartigheid. Ons motto is ‘Van geven word je rijk’. We willen iets laten zien van de liefde die we van Christus hebben geleerd. Daarbij weten we ons in ons werk afhankelijk van God. We geloven en ervaren dat Hij ons project mogelijk maakt en dat het door Hem rijk wordt gezegend.

Stichting The Art of Charity

Groote Woldweg 22
8097 RS Oosterwolde

Voorzitter : B. Teerling
Vicevoorzitter: H. Geertsma
Secretaris: D.F. Ensing
Penningmeester: E. van Oene

Cijfers en documenten

Wij zijn een erkend goed doel.

Onze inkomsten worden verantwoord besteed en wij dragen het label van het CBF Centraal Bureau Fondsenwerving.
We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen. Je kunt er alles over lezen in onze jaarverslagen.

Giften die je aan een goed doel schenkt, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen.