Uitleg project Food For LiFe.

Basis

The Art of Charity heeft sinds 2012 in Malawi een  managementsysteem ontwikkeld voor het introduceren van een voor Malawi nieuwe manier van verbouw van mais. De kenmerken daarvan zijn gebaseerd op de Bijbel. In 1982 is in Zimbabwe een volledig op de Bijbel  geïnspireerd systeem ontwikkeld met de naam Farming Gods Way. Charity noemt haar methode Food For LiFe (FFF) omdat dit niet hetzelfde systeem is als Farming Gods Way, maar daarvan wel is afgeleid. FFF is vooral gericht op eenvoud en efficiëntie. De methode sluit aan bij en houdt rekening met de plaatselijke normen en waarden. In tegenstelling tot andere instanties geeft FFF niet alleen onderricht, maar ook zaaizaden en meststoffen. Bovendien moet een deelnemer een klein deel teruggeven van de veel grotere oogst die hij met FFF binnenhaalt. Een ander belangrijk verschil is dat FFF de grond niet het hele jaar bedekt tegen de zon. FFF leert haar deelnemers heel intensief  hoe zij verrijkte compost (groen gemengd met mest) kunnen maken met wat de natuur (de schepping) biedt. Deze verrijkte compost werkt als een spons die dagelijks de dauw in zich opneemt en afgeeft aan de planten (zoals in het paradijs). De inzet van de werking van de dauw werd (her-)ontdekt toen Bo ‘s morgens een keer  in de Bijbel las dat de dauw als een zegen werd doorgegeven door de aartsvaders.

Uitvoering

In Malawi heerst een sterk hiërarchisch (management-)systeem. FFF sluit daarbij aan en maakt daar gebruik van in de landbouw. In de basis werken 7 mensen samen in een groep. Daarvan is één persoon de leider en eindverantwoordelijk voor zijn ploeg. 7 leiders vormen een leidersgroep en 7 leidersgroepen vormen een comité. Met 7 leiders zijn er 49 deelnemers in een bepaald gebied/dorp. Met 4.900 deelnemers betekent dit dat er zich in ongeveer 100 dorpen een groep FFF deelnemers bevindt. Deze 100 dorpen liggen op 1.000 km afstand van elkaar verspreid over heel Malawi, van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Daarbij zijn er vijf regio’s waar FFF nadrukkelijker aanwezig is, met de nadruk op het midden van het land, rond Kasungu. In totaal 700 acre of 350 HA.

Kenmerkend voor Malawi is dat er in het midden en het noorden van het land veel betere boeren zijn dan in het meer commerciële zuiden. Het kost ook meer moeite om boeren in het zuiden tot een goed resultaat te laten komen. Dat deel heeft overigens ook de meeste last van droogte en overstroming.

In de wintermaanden (in Nederland is het dan zomer) wordt aan de deelnemers geleerd op welke manier ze FFF moeten toepassen. Dat wordt gedaan door deelnemers uit het midden van het land. Zij reizen regelmatig door het land  en bezoeken dan alle lokale hoofdgroepen. Binnen de lokale groepen wordt deze kennis daarna nauwkeurig doorgegeven. Bovendien worden tijdens die bezoeken allerlei afspraken gemaakt en vastgelegd. Door ons managementsysteem aan te passen lukt het nu uitstekend voor de deelnemers om de afspraken na te komen. Iedere lokale groep heeft een eigen comité, met voorzitter, secretaris enz.

Pilot aankoop verrijkte compost

In sommige gebieden valt erg weinig water. Het huidige FFF-systeem is ontoereikend om daarin te kunnen voorzien. Daarom gaan we in die gebieden proeven doen. Normaal doet men 2x twee handen vol compost in een gat. In deze gebieden gaan ze tot 5x twee handen compost. In nog een ander gebied gaan ze 7x twee handen compost doen. Doordat wij planten in gaten van 40 x 20 cm doen we dus aan plantbemesting en geen landbemesting.

Overgang naar Joseph

De basis van FFF is dat een deelnemer gedurende drie jaren mag meedoen in het project en daarna moet uitstromen. De geleerde methode kan dan op eigen land worden toegepast, waarmee men dus zelf rendabel landbouw kan uitoefenen. Een probleem is echter dat lokale boeren geen toegang tot de markt hebben. De marktprijs is aan het eind van het jaar 180 kwatcha. De “lokale aasgieren” die de pas geoogste mais van de boeren kopen, geven echter maar 70 kwatcha. Omdat de boer al zijn geld heeft geïnvesteerd in zijn gewas, moet hij de mais wel aan deze “aasgieren” verkopen. Daarmee blijven onze deelnemers dus altijd in de dode hoek van de armoede zitten. Daarom willen we de mais van hun kopen voor een vaste prijs.  In Malawi noemen we dit systeem van vaste prijzen Joseph. Mansholt heeft dat systeem destijds toegepast voor Nederland. Joseph betaalt vaste prijzen van 120 tot 140 kwatcha voor mais die verbouwd is via het FFF-systeem, dus zonder kunstmest, maar met verrijkte compost.

Deelnemers FFF naar Joseph

Deelnemers starten met FFF. Daarmee krijgen ze de basisbeginselen aangeleerd. In het eerste jaar krijgen ze 100% kunstmest, in het tweede jaar 75% en in het derde jaar 50%. Daarna gaat men naar Joseph. In het eerste jaar na die overgang ontvangen ze de zaaizaden en speciale zakken om hun oogst in te bewaren. Voor die oogst van hun eigen land, geteeld op de manier van FFF, dus zonder kunstmest, krijgen ze desgewenst een vaste prijs. Daarmee kunnen ze een stabiel inkomen creëren. Voor zichzelf en voor de kinderen na hen.

Toekomst

Voor de nabije toekomst hebben we 2 hoofdlijnen uitgezet. Ten eerste moet de organisatie Food For LiFe in Malawi helemaal zelfstandig kunnen gaan werken. Ze doen de organisatie al grotendeels zelf. En dat doen ze echt prima.  De bedoeling is om  punten solide neer te zetten voor 4.900 deelnemers. De organisatie is goed en voldoende strak om het gewenste resultaat te behalen.

De tweede hoofdlijn is de opbouw van Joseph. Met FFF produceren onze deelnemers eten voor 100.000 mensen, iedere dag het hele jaar door. We willen opschalen naar iedere dag eten voor 1 miljoen mensen het hele jaar door. Dat lijkt een hele grote stap maar is eenvoudiger dan je zou denken, omdat wij de deelnemers bij Joseph niet hun gewassen laten verbouwen op 1/7 deel van een acre, maar op een hele acre. Daarmee hebben we al 7 x zoveel opbrengst. Een punt van bijzondere aandacht is de financiële organisatie. Nu draait ons project jaarlijks om 200.000 euro. Dan gaat het om 2 miljoen euro per jaar. Dat betekent dat de financiering en de logistiek professioneler moeten worden opgezet. Het hoofdbestuur in Malawi moet nog worden aangepast. Hiervoor kunnen wij de juiste mensen in Malawi wel  vinden. De afzet van de totaal verwachte productie van jaarlijks 50.000 ton mais lijkt zich goed op te kunnen lossen.  De verwachte oogst van 50 miljoen kilo mais per jaar is goed voor jaarlijks 350 miljoen bordjes pap. Het bijzondere is dat  dit voedsel groeit en wordt geoogst daar waar de mensen het ook echt hard nodig hebben. Het groeit gewoon dicht bij hun eigen huis, verspreid over heel Malawi. In totaal ruwweg 5.000 acre of te wel 2.500 HA.

Deze reis zijn we weer met de neus op de feiten gedrukt. Veel akkers liggen ver weg van de asfaltweg. We hebben uitgerekend dat we wel een jaar nodig zijn om alle deelnemersgroepen te kunnen bezoeken.

Wat een wonder.

 

v.l.n.r.: lokale mais; lokaal met kunstmest; hybride mais met kunstmest; 2x hybride met verrijkte compost.

 

Het wonder in Malawi.
Food For LiFe.

Hybride mais met verrijkte compost

 

Links hybride mais met verrijkte compost.

Rechts hybride mais met kunstmest.