Corona is overal. Hoewel het aantal doden in Malawi ‘op papier’ meevalt hebben de armste landen het het zwaarst te verduren omdat Malawi erg afhankelijk is van donorlanden. Ondanks corona staat het niet stil in Malawi en wordt er hard gewerkt door veel boeren om een zo goed mogelijke oogst te realiseren. We helpen elkaar en leiden elkaar op. Zo werken we met beginnende deelnemers, voor hun ligt de prioriteit op de honger voorbij zien te komen en gevorderde zijn instaat om met hun eigen gemaakte compost een goede oogst te realiseren. Maar de prijs voor de oogst is laag. En daardoor blijven de boeren gevangen in de greep van armoede.

Wil onze nieuwe opzet voor gevorderde deelnemers kans van slagen hebben, dan zullen we voor dit probleem dus een oplossing moeten bieden. Van die oplossing vinden we een voorbeeld in onze eigen nederlandse geschiedenis. Aan dat voorbeeld is de naam verbonden van Sicco Mansholt. Hij was in de periode na de Tweede Wereldoorlog gedurende een aantal kabinetsperiodes minister van Landbouw. De minister heeft toen een systeem ingevoerd van vaste prijzen voor granen en melk. Dat heeft Nederland gemaakt tot de meest productieve en grootste exporteur van voedsel. Het was een uniek en zeer effectief systeem, omdat boeren van tevoren konden berekenen welke opbrengst ze zouden ontvangen bij welk oogstresultaat.

Daarom introduceren wij het Mansholt in Malawi.

De doelstelling is dat in 2024 zoveel eigen capaciteit is opgebouwd dat men zonder financiële hulp uit Nederland zelf het project kan managen en rendabel kan uitbreiden.

Download hier onze plannen: Projectplan 2021-2024 def funding