In Malawi helpen we boerengezinnen om hun eigen voedsel te verbouwen. Dit noemen we het Food For LiFe project (FFF). We leren hun hoe ze dat moeten doen en geven hun de benodigde zaaizaden en meststoffen. De projectoogst is over een periode van zeven jaar gegroeid van 7 ton naar 4900 ton maiskorrels.

Het traditionele systeem, dat de boeren altijd gehanteerd hebben, levert hun een oogst van 10 zakken per acre op. Bij ons project is dat gemiddeld 70 zakken, met uitschieters naar 105 zakken per acre. De resultaten van het project kunnen dus zonder overdrijving verbluffend worden genoemd.

Ons systeem is een afgeleide van Farming Gods Way, een landbouwmethode die is gebaseerd op christelijke uitgangspunten. Het principe daarbij is dat we alleen gebruikmaken van wat de natuur ons geeft. We maken gebruik van verrijkte compost en de dagelijkse dauw.

Food For LiFe – praktisch

We verstrekken de deelnemers de benodigde zaaizaden en meststoffen. We leren hun op welke manier ze hun mais moeten verbouwen. Als tegenprestatie dragen de deelnemers een aflopend percentage van de oogst af aan onze organisatie. De opbrengst wordt gebruikt om het volgende jaar meer deelnemers te kunnen financieren en de FFF organisatie te financieren.

In 2020 was de opbrengst van deze terugontvangen mais 40.000 euro. Het management in Malawi wordt helemaal uitgevoerd door de managementteams zelf, zonder tussenkomst uit Nederland. Lokale onbetaalde vrijwilligers managen het hele project FFF. En… dat doen ze uitstekend.

De deelnemende boeren werken per acre samen in groepen van zeven. Iedere groep heeft een leider. De zeven leiders vormen een leidersgroep en zeven leidersgroepen vormen samen een comité. Een comité heeft 343 (7x7x7) deelnemers en wordt geleid door een directeur.

In Midden-Malawi is een leerteam gevormd dat op alle nieuwe plaatsen, in heel Malawi, de kennis en kunde over de methode overbrengt. Dat is een zeer succesvolle manier van werken. Het team bestaat uit zeer gedreven en betrokken comitéleden.


Plannen 2020 – 2024

De doelstelling is dat in 2024 zoveel eigen capaciteit is opgebouwd dat men zonder financiële hulp uit Nederland zelf het project kan managen en rendabel kan uitbreiden. Dit noemen we ‘Mansholt in Malawi’.

Download hier onze plannen: Projectplan 2021-2024 def funding

Food For LiFe – uitgangspunten

 • Respect voor en rekeninghouden met eigen kennis, behoeften, gewoonte en cultuur

 • Uitgaan van wat de mensen zelf kunnen en willen

 • Gebruikmaken van de bestaande organisatiestructuur

 • Inzet van plaatselijke en regionale comités

 • Verspreid over het hele land kleine zelfstandige groepen

 • Eenvoud, simpel, flexibel, transparant, gebruik gezond verstand

 • Duurzaam gebruikmaken van wat de natuur ter plaatse biedt

 • Neutraliseren klimaatveranderingen

 • Kennisoverdracht van hoofd comités aan kleinere comités naar lokale groepen

 • Activiteiten uit laten voeren door de mensen zelf op hun eigen manier

 • Mensen hun eigen keuzes laten maken

 • Wat we doen heeft impact

 • Leiders in staat stellen hun beloften waar te maken

 • Zelf voedselzekerheid laten creëren door rendabele landbouw op eigen land

 • Lossen eerst grote problemen op, en dan verder

 • Zorgen voor groei van trots en veerkracht van mensen

 • Omzien naar elkaar, werken in groepen, delen met anderen, aandacht

 • Levensvreugde voor vrouwen en kinderen

 • Bevorderen van economische zelfstandigheid