Het Food For LiFe project werkt volgens een aantal basisprincipes. Deze hebben betrekking op de deelnemers, de (kennis van de) biologische landbouwmethode en de financiering van het project, dat uiteindelijk volledig zelfstandig zal functioneren.

Er wordt gewerkt in groepen van 7 deelnemers die samen een oppervlakte van 4.900 m2 handmatig bewerken. Iedere akker geeft voldoende eten voor een heel gezin. Als blijkt dat een deelnemer niet gemotiveerd is om zich in te zetten, wordt hij uit het systeem verwijderd. Ongeveer 2.000 deelnemers hebben een aantal jaren meegedaan en kennen ons systeem prima, of ze hebben het afgekeken en zijn het zelfstandig op hun eigen land gaan hanteren.

De uitvoering is uitermate simpel. We sluiten aan bij wat de mensen al kunnen en weten. We houden rekening met de plaatselijk sterk wisselende gewoonten en cultuur. Nadat het plantsysteem en het bemestingssysteem is uitgelegd, leren we de deelnemers hoe zij zelf verrijkte compost kunnen maken. In het begin wordt kunstmest gebruikt, om de periode waarin de verrijkte compost nog niet goed werkt te kunnen overbruggen. Die periode duurt drie jaar.

Biologische kringlooplandbouw

Verrijkte compost kan op een heel simpele manier worden gemaakt van groen, mest en water. Het water voor de groei van planten halen wij in ons project uit de dagelijkse dauw. Met de genoemde nutriënten doen we geen landbemesting maar plantbemesting. Je zou het potplanten kunnen noemen. De verrijkte compost werkt als een spons die de dauw opneemt.

Malawi heeft een subtropisch klimaat. In de zomermaanden is er veel groen voorhanden, dat gebruikt kan worden om verrijkte compost te kunnen maken. Naarmate het project groter is geworden, is er meer behoefte ontstaan aan groen basismateriaal. Dat hebben we gevonden door de resten van tabaksplanten te gebruiken. Dit blijkt uitstekend te werken. In gebieden waar geen tabak wordt verbouwd, worden de plantresten aangevoerd uit andere gebieden. Mest is niet overal beschikbaar. Ook dat wordt waar nodig uit andere gebieden aangevoerd. Water – in de vorm van dauw – is overal. Om te voorkomen dat de zon het dauwwater verdampt, worden de planten vrij dicht bij elkaar gezet. Daardoor is er altijd een goede oogst, ook wanneer er onvoldoende regen valt.

Om de kans op mislukkingen van binnenuit of van buitenaf zo klein mogelijk te maken, werken we met kleine cellen. Over heel Malawi, van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden, zijn deelnemende groepen te vinden. De afstand tussen de uitersten is 1.000 kilometer. In bijna alle districten kun je FFF-projecten vinden. Deze zijn verspreid over meer dan 100 dorpen.

De financiering van het project komt op dit moment uit de opbrengsten van giften en foundations, de showroom en de teruggave van de oogstopbrengsten.