Mede dankzij uw steun konden we zoveel betekenen tot nu toe. Zonder uw hulp konden we dit niet bereiken. Maar we willen graag het gebied en het aantal deelnemers uitbreiden en de laatste stap van het project realiseren: het Mansholt effect. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Steunt u ons?

Uw gift wordt gebruikt voor het aanschaffen van zaaimaïs, het geven van trainingen, het opzetten van initiatieven voor de ingrediënten voor de verrijkte compost . Ook voor de Mansholt Pilot.

Doneer een gift

Naam

E-mailadres

Bedrag €*U kunt ook een gift over maken op Bank: NL29 RABO 0118 3557 32
T.n.v. Stichting The Art of Charity

Anbi: RSIN 822291319

 

Wij zijn een erkend goed doel.

Onze inkomsten worden verantwoord besteed en wij dragen het label van het CBF Centraal Bureau Fondsenwerving.
We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen. U kunt er alles over lezen in onze jaarverslagen.

Giften die u aan een goed doel schenkt, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van fiscale voordelen.