Het project heeft in de afgelopen zeven jaar een onstuimige en succesvolle groei doorgemaakt. In die periode is voortdurend gewerkt met dezelfde basisprincipes. Vanuit de doelen die nu bereikt zijn, moet het project naar een volgende fase worden gebracht.

De eigen capaciteit die in de afgelopen jaren is opgebouwd, moet verder worden georganiseerd en geprofessionaliseerd. O weg naar volledige onafhankelijkheid. Daarmee is Food For Life een van de weinige projecten in de wereld die succesvol de route naar volledige zelfstandigheid volbrengen. Om vanuit de huidige situatie het gewenste resultaat te bereiken, moet nog één stap worden gezet. Die stap heet ‘Mansholt’.

Stichting The Art of Charity wil het unieke idee van minister Mansholt introduceren in Malawi. De boeren die na drie jaar het leersupportsysteem gaan verlaten, mogen gebruikmaken van het Food For LiFe Mansholtsysteem.

Het Food For LiFe Mansholt systeem

Voor de mais die deelnemers volgens het FFF-principe verbouwen – waarbij ze dus geen kunstmest, maar verrijkte compost gebruiken – krijgen zij een gegarandeerde prijs. Die prijs wordt jaarlijks vastgesteld op een bedrag dat voor deze boeren aantrekkelijk is. In 2021 is dat bedrag 120 mkw per kilo.

De oogst moet worden aangeleverd in een nieuwe soort zak van 50 kg. Deze Pics-zakken hebben het voordeel dat de mais niet uitdroogt en veel langer houdbaar is. Dat voorkomt dat meer dan 10% van de opbrengst door uitdrogen verloren gaat. Bovendien hoeven er dan geen chemicaliën te worden ingezet om de oogst te beschermen tegen ongedierte. Ondanks chemicaliën gaat dan nog steeds een fors percentage verloren. De schatting is 10% van de opbrengst. De pics zakken kosten niet de gebruikelijke 250 mkw, maar 850 mkw. Het verschil in kosten wordt gedekt door het voorkomen van verlies door uitdroging en door ongedierte.

De betaling van het bedrag van 120 mkw per kilo vindt plaats in twee etappes. Op het moment dat de oogst wordt aangeleverd (in april/mei) krijgen de boeren 60 mkw. Daarmee hebben ze geld om voor hun familie te zorgen vanaf de oogst tot het volgens plantseizoen. De tweede betaling volgt zes maanden na de eerste aanlevering. Daarmee kunnen ze hun nieuwe zaaizaden en meststoffen kopen en hebben ze geld om voor hun familie te zorgen totdat er weer een oogst is. Die oogst is met de FFF-methode zeker, mits de boeren zich daar zelf voor inspannen. In de afgelopen zeven jaren hebben we op geen enkele plek in Malawi een misoogst gehad, daar waar deelnemers het systeem goed toepassen. Op deze manier zullen de boeren dus enorm geholpen zijn en uit de dode hoek van blijvende armoede worden verlost.

Mansholt Pilot:

Om dit systeem op een goede manier te financieren zullen we in het komend seizoen 2020/2021 starten met een proef in vier gebieden. In ieder gebied zal een pilot worden opgezet. In totaal willen we daarvoor 400 boeren laten meedoen waarbij de maximale aanvoer per deelnemer zal worden vastgesteld op de aanlevering van 50 zakken van 50 kg.

Het volgend seizoen kan de opbrengst worden ingezet voor de opkoop in dat volgend jaar enz. Daarmee zitten deze pilot boeren in een cirkel die zichzelf financiert en bijdraagt in de kosten van de organisatie. Daarenboven geeft het de boeren een veel beter en stabieler bestaan.

Om ervoor te zorgen dat het Mansholtsysteem goed gaat verlopen en het daaraan voorafgaande leersysteem beter gaat functioneren, overweegt de voorzitter van Stichting Charity samen met zijn vrouw voor een paar maanden af te reizen naar Malawi. Dat kan alleen als er voldoende funding kan worden gevonden buiten de huidige basis inkomsten van de showroom.